Alexia Black White BTW Bath
Alexia Black/White Freestanding Bath 1700mm

Black exterior/white interior Overflow on Entrance side of bath Back to wall...

Alexia Black White BTW Bath
Alexia Black/White Freestanding Bath 1500mm

Black exterior/white interior Overflow on Entrance side of bath Back to wall...

Alexia Black White BTW Bath
Alexia Black/White Freestanding Bath 1300mm

Black exterior/white interior Overflow on Entrance side of bath Back to wall...